Language Tiếng Việt English
GIỎ HÀNG CỦA BẠN
0 sản phẩm
[ Xem ]

Thanh vắt khăn dài

Sản phẩm do Bảo Inox sản xuất và phân phối đã được cấp chứng nhận hàng Việt Nam Chất Lượng Cao Phù Hợp Với Các Tiêu Chuẩn, và đã được sử dụng hầu hết trong hệ thống khách sạn 5 sao, nhà hàng, văn phòng cao cấp v.v...
HOT
Thanh máng khăn BN120
Sản phẩm Vắt khăn tầng BN120 thuộc dòng SERIES 2 -...
2,150,000 VNĐ
HOT
Thanh máng khăn BN190
Sản phẩm Vắt khăn tầng BN 190 thuộc dòng SERIES 1...
1,180,000 VNĐ
HOT
Thanh máng khăn BN200
Sản phẩm Vắt khăn tầng BN200 thuộc dòng SERIES 2 -...
2,500,000 VNĐ
HOT
Thanh vắt khăn tầng BN V08
Sản phẩm Vắt khăn tầng BN V08 thuộc dòng SERIES 2...
1,200,000 VNĐ
HOT
Thanh vắt khăn đơn BN 108
Sản phẩm thanh vắt khăn đơn BN 108 thuộc dòng SERIES 2...
750,000 VNĐ
HOT
Thanh vắt khăn đơn M7-707
Sản phẩm thanh vắt khăn đơn M7-707 thuộc dòng SERIES 2...
820,000 VNĐ
HOT
THANH VẮT KHĂN ĐƠN M3 - 8001
Sản phẩm Vắt khăn đơn M3 - 8001 thuộc dòng SERIES...
Hết Hàng VNĐ
HOT
Thanh vắt khăn đơn BN V01
Sản phẩm thanh vắt khăn đơn BN V01 thuộc dòng SERIES 2...
440,000 VNĐ
HOT
Thanh vắt khăn đôi BN 130
Sản phẩm thanh vắt khăn đôi BN 130 thuộc dòng SERIES...
Hết Hàng VNĐ
HOT
Thanh vắt khăn tầng BN 140
Sản phẩm thanh vắt khăn tầng BN 140 thuộc dòng SERIES...
600,000 VNĐ
HOT
Thanh vắt khăn tầng BN 105
Sản phẩm Vắt khăn tầng BN 105 thuộc dòng SERIES 1...
820,000 VNĐ
HOT
Thanh vắt khăn đôi BN V07
Sản phẩm thanh vắt khăn đơn BN V07 được sản xuất...
530,000 VNĐ
HOT
Thanh vắt khăn tầng BN 103A
Sản phẩm Vắt khăn tầng BN 103A thuộc dòng SERIES 1...
820,000 VNĐ
HOT
Thanh vắt khăn đôi BN 106
Sản phẩm Vắt khăn đôi BN 106 thuộc dòng SERIES 1...
835,000 VNĐ
HOT
Thanh vắt khăn tầng BN 107
Sản phẩm Thanh vắt khăn tầng BN 107 thuộc dòng SERIES...
2,150,000 VNĐ
HOT
Thanh vắt khăn tầng BN 104
Sản phẩm Vắt khăn tầng BN 104 thuộc dòng SERIES 2...
1,655,000 VNĐ
HOT
THANH VẮT KHĂN ĐƠN M9-901
Sản phẩm thanh vắt khăn đơn M9-901 được sản xuất bằng...
715,000 VNĐ
HOT
THANH VẮT KHĂN ĐƠN M8-801
Sản phẩm thanh vắt khăn đơn M8-801 được sản xuất bằng...
970,000 VNĐ
HOT
THANH VẮT KHĂN ĐƠN M7-701L
Sản phẩm thanh vắt khăn đơn  M7-701L thuộc dòng Series 2...
695,000 VNĐ
HOT
THANH VẮT KHĂN ĐƠN M7 - 701
Sản phẩm thanh vắt khăn đơn M7 - 701 được sản...
695,000 VNĐ
HOT
VẮT KHĂN ĐƠN M6-601A
Sản phẩm Vắt khăn đơn M6-601A thuộc dòng SERIES 2 -...
1,190,000 VNĐ
HOT
VẮT KHĂN ĐƠN M5 - 507
Sản phẩm vắt khăn đơn M5 - 507 Chủng loại Inox...
305,000 VNĐ
HOT
VẮT KHĂN ĐÔI M5 - 501
Sản phẩm vắt khăn đôi M5- 501 Chủng loại Inox 304...
350,000 VNĐ
HOT
VẮT KHĂN ĐƠN M4-401L
Sản phẩm Vắt khăn đơn M4-401L thuộc dòng SERIES 2 -...
765,000 VNĐ